atvejo pristatymas

  • Klientas: SNOWBALL
  • Užduotis: Sukurti svetainės dizainą ir patalpinti WordPress
  • Tikslas: Neišsiplečiant pateikti vizualų įmonės pasakojimą taikaintis į skirtingas auditorijas
  • Kaip:

1. emociniai ir vertybiniai pamatai

Po pirmo susitikimo su Snowball, atlikau rinkos ir konkurentų analizę, įsigilinau į man atsiųstą medžiagą, bet ir pačiai įmonei išsiunčiau klausimyną, kurio tikslas padėti nustatyti archetipą – prekinio ženklo emocinių ir vertybinių reikšmių pamatinę kategoriją, lyg kokią Platonišką idėją. Archetipai, kaip ir kolektyvinė pasąmonė yra mano mėgstamo analitinio psichologo Carl G. Jung’o darbų dalis, apie kurią geriau kada kitą kartą parašysiu. Na, o Snowball atveju, išsigrynino Kūrėjo „Creator” ir Tyrinėtojo „Explorer” archetipai.

*//Aišku, tai yra vienpusiška, nes šitaip įmonė bandys sužadinti ją reprezentuojančio archetipo afektines būsenas savo auditorijai ir taip užmegzti subtilesni ryšį. Situacija komunikacijoje būtų visapusiškesnė jei atliktume auditorijos archetipinę analizę. Šio proceso prasmę geriau gali iliustruoti vaizdas esantis žemiau, tai M. Mark & C. S. Pearson, 2001, sistema 12 prekinio ženklo archetipų patalpinanti į 4 esmines kategorijas nuo kurių jie savaip diferencijuojas. Taigi, iš principo, kūrėjui reikia stabilumo, o tyrinėtojui nepriklausomybės
//*

Tyrinėtojo archetipas tai individualistinė ir savarankiška asmenybė, kuri labiau vertina savarankiškumą ir nepriklausomybę nei priklausymą grupei. Tyrinėtojai klesti didžiulėse, atvirose erdvėse, pavyzdžiui, kalnuose ir po atviru dangumi, siekdami užkariauti tai, kas neribota ir sunkiai pasiekiama. Archetipas skverbiasi iš C. D. Friedricho paveikslo “Klajoklis virš rūko jūros”, simbolizuojančio tyrinėtojo troškimą peržengti išorės ir vidaus pasaulio ribas bei atrasti naujas erdves.

Tyrinėtojai bijo sąstingio ir konformizmo, o didžiausias jų troškimas – pasiekti laisvę ir individualizaciją. Tačiau jie gali įstrigti betikslėse klajonėse ir kentėti nuo vidinės tuštumos. Prekės ženklas “Explorer” tarnauja kaip atrama kliento tyrinėtojo kelionėje, padedanti jam siekti tikslų ir įgyvendinti pasąmoninį troškimą tapti. Prekės ženkle gali būti naudojami tokie įvaizdžiai kaip spiralės, kurias antropologai sieja su tyrinėtojo asmeninio augimo ir transformacijos siekiu.

Kūrėjo prekės ženklo archetipas – tai asmuo, kuris siekia susisteminti patirtį į menines formas, suteikiančias kontrolės ir autentiškumo jausmą. Kūrėjai yra kultūros novatoriai, kurie savo menu ir išradimais, gali pakeisti visuomenę ir pasaulį, kartu kurdami ir tai kas gražu. Juos veda smalsumo kupina siela, o jų kūrybiškumas kyla iš jų esybės gelmių.

Kūrėjai imasi novatoriškų požiūrių ir metodų savo pastangose kuriant naujus produktus, rinkodarą ar ištisas organizacijas. Jie žinomi kaip prigimtiniai lyderiai, formuojantys tai, kaip viskas daroma. Pasak antropologų, žmones, turinčius stiprią orientaciją į stabilumą, paprastai traukia formos, kurios yra kvadratinės, todėl kūrėjai gali naudoti kvadratines formas ir dizainą, kad patrauktų šią auditoriją.

Galutinis Kūrėjo tikslas – suteikti formą savo vizijai, chaosą paverčiant tvarka, o idėjas – apčiuopiamais kūriniais. Procesas gali prasidėti nuo mažų dalelių, tarsi sniego gniūžtė, bet galiausiai gali ir išaugti į kažką reikšmingo, kas pakeistų pasaulį.

2. prekinio ženklo naratyvas tinklapyje

Ruošiantis antram pokalbiui su Snowball man prieš akis iškilo Caspar David Friedrich’o paveikslas „Wanderer above the sea of fog” su visa romantizmo eros kelionių į nežinomus kraštus ir grūmties su savimi bei gamta motyvu, ir sugrįžus prie įmonės prekinio ženklo knygos (žemiau pateiktas 4 spalvų raštas virtęs iliustracijų akcentu) aplankė įžvalga – eisime į kalnus, sakau pateikiant savo siūlymus. Visi kiek nustebo ar net kiek susierzino – nejau būsim dar viena tech įmonė su viršukalne ant viršelio? Nebūsim sakau, nes visas šis vizualus pasaulis bus kaip iš Snowball pasakos. Kalbant apie archetipus, prekinio ženklo prasmes ir kitus subtiliuosius dalykus išgryninau egzistencinį tikslą visai tolimesnei Snowball komunikacijai – suteikti vizijai formą, arba iš sniego į sniego gniūžtę.

3. išsiaiškinti kas adresatas

Naujasis tinklapis kaip viena iš kelių įmonės komunikacijos priemonių turi turėti savo tikslinę auditoriją. Snowball atveju, tai investuotojai, įmonės ir asmenys ieškantys darbo. 

4. adresatų motyvacijos, baimės ir troškimai

Empatijos principas – UX dizaino šerdis, kuri apima vartotojo žmogiškų poreikių, motyvacijos ir skausmo taškų supratimą, kad kuriama naršymo patirtis atitiktų jo vidines nuostatas. Apklausus su auditorijos grupėmis dirbančius asmenis išgrynintos pirminės nuostatos, įgalinančios mus formuoti prasmingus argumentus ir kelti svarbius probleminius klausimus: ar grupė A pasitikės mumis ir investuos kartu? – kuriuos paverčiame į veiksmą nukreiptais klausimais: ką turime padaryti, kad grupė A pasitikėtų mumis ir investuotu kartu?

5. Pabaiga yra pasiūlymo pradžia

Komunikuojant svarbu turėti tikslą, kuris iš tikrųjų gali būti ir procesas – taigi, įvairių istorijų junginys mikro ir makro lygmeniu. Kiekvienai auditorijos grupei paruošėm makro kelią, kuris susidėjo iš:

Pradžios -> Iniciacijos -> Virsmo -> Pabaigos.

Viso ko pradžia, gali būt ir netyčinis Snowball atradimas ar nugirsta rekomendacija, tačiau jau nutuokiame kur įvykių tėkmėje atsiranda apsilankymas tinklapyje; Iniciacija, tai pirmas kontaktavimas ir abipusis ryšis su Snowball, pasiruošimai virsmui; Virsmas, tai esminis žingsnis investuojant savo laiką ar pinigus, „tampant vienu” su Snowball; Pabaiga, tai šio proceso vaisiai: emocijos, kurios užplūsta lūkesčiams išsipildžius. 

Investuotojų galutinis tikslas : saugiai uždirbti daug pinigų; 
Įmonėms galutinis tikslas :
tapti vienaragiais;
Ieškančių darbo:
pasiekti individuaciją.

6. nuo teksto link vizualumo

Atsižvelgdamas į viską kas surinkta, svetainės dizaino brėžinius pradėjau grynai nuo teksto, kurį derinau su įmonės tekstų rašytoja – jai pateikdamas labiau pasiūlymus, nei konkrečias ir „būtinas” frazes. Mano pozicija šiame projekte nėra būti visąžiniu teisuoliu – o mediatoriumi, tarpininku. Derinant tekstą, išsigryninant pirmąsias vertybines frazes paraleliai ėmiau braižytis ir svetainės eskizus.

Šiame projekte buvo neįprasta tai, kad atsiradus tekstui pasitelkiau video kūrybos metodą – kadruotes – kuriant vizualią tinklapio aplinką kaip vientisą istoriją. Žemiau pateikti eskizai ir keli galutiniai variantai. Ir kaip galima pamatyti snowball.team svetainėje – visos iliustracijos suveda į vieną kelią tarp aukščiausios viršukalnės ir miškingo slėnio apačioje.

7. low fidelity brėžiniai

Nuo eskizų ant popieriaus perėjau į Figma [ją jau naudojau su Snowball kaip projekto informacijos centrą]. Kartu su Snowball šių variantų įvairiems puslapiams padarėme daug. Pasidarėme pagrindinio puslapio testą įmonės viduje.

8. testavimas

Gebėdamas kurti ne tik dizainus, bet ir pačius internete prieinamus tinklapius – sukūriau kelis testus patikrinti esamų low-fidelity brėžinių aiškumą lankytojui, bei high-fidelity dizaino variantus. Šalia esančios vaizduose matyti keli puslapio variantai iš testo lyginant vektorines iliustracijas su nuotraukomis, bei ekrano nuotrauka iš užsilikusio iki šiandienos testo puslapio. Testuose rinkau kiekybinius ir kokybinius duomenis, metodai gana primityvūs, tačiau suteikiantys įžvalgų į bendrines nuostatas iš galimų lankytojų pusės.

9. iliustracijos ir animacija

„Norint kamera nufilmuoti norimą sceną gali daug kainuoti – viską piešiant ir animuojant tu gali sutaupyti krūvą pinigų ir turėti daug daugiau įtakos galutiniam rezultatui: gali visą miestą pagal savo brand’ą dekoruot”- šis ilgas sakinys lydi mane nuo darbo animacijos studijoje. Visų iliustracijų esmė yra papildyti lingvistinį teiginį netikėtu vizualiu pavyzdžiu. Žemiau pateikiu į svetainę nepatekusią iliustraciją.

10. high fidelity etapas - arba atmeskim viską

Šiame etape šiek tiek nusižengta standartam – high fidelity dizainai imti kurti tekstui dar kintant. Sutarėme dėl puslapių struktūros ir kad keisis tik tai kaip elementuose dalykai yra įvardyti – darom. Šiandiena žiūrint komentarus Figmoje aplanko ta pati nuostaba iš įžvalgos, kuri mus tuomet aplankė: 

– bet ar reikia viso to?

Tiek daug teksto ir tiek daug laiko skiriame mažytėm detalėm, kurias, reikia pripažinti, greičiausiai perskaitys mažuma. Prisimenant darbų pradžioje išsikeltą tikslą – suteikti vizijai formą – galima paklausti klausimo: kaip atrodo iš chaoso sukuriama tvarka?

arba

tvarka yra tai kas iš potencialo begalybės yra sukonkretinta iki apčiuopiamų ir tvarkingai diferencijuotų elementų. Tai ką mes darėme patapo kraštutinės radikalios tvarkos pavyzdžiu kai bandoma surašyti viskas kas tik yra, taigi nebūtai tai kas yra ištikrųjų pirmumo tvarka yra prasminga ir naudinga. Mes nuvargstam ir švaistom laiką, o chaosas ir nežinomybė ne ką mažėja. Taigi nusprendėm viską atmesti ir padaryti vieną maksimaliai konkretų bet nenobodų puslapį, kuris atstotų krūvą kitų pusiau išdirbtų – taip greičiau paleisdami tinklapį į viešumą. Pereikime į agile.

11. programavimas

Prie skirtingų įrenginių ir ekranų prisitaikanti svetainė yra rinkos standartas kokybei, tačiau tai gali būt nemenkas galvos skausmas, ypač kai prie dinaminio dydžio teksto prisideda slankiojantys iliustracijų sluoksniai, animacijos ir dar atsiveriantys papildomi skirsniai.

Svetainė padariau ant WordPress platformos su Elementor Pro įrankiu, tačiau gana daug elementų prireikė papildomo kodo, kartais juos pakeičiant toli nuo pirminės funkcijos – pvz.: discover more mygtuko išsiskleidžiantis ekranas yra toggle elementas. Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas įvairių sąveikų animacijoms – kad visą ką galima paspaust pajudėtų, pakeistų spalvą.

baigiamieji žodžiai

Projektas pačiam paliko įspūdį, pirmiausiai dėl kūrybinės laisvės kuriant dizainą ir reikalavimų jo išpildymui, kuriuos pats iškėliau su visomis laisvomis idėjomis. Rezultate smulki, gal net kukli, svetainė talpinanti savyje gausaus Snowball pasaulio vaizdinį. Aišku, tokios vaizdų ir judesio pilnos svetainės reikalauja daugiau užkrovimo laiko, bet manau, kad tiesiog reikia nepamiršti elementarių taisyklių ir pasirūpinti tokiais dalykais kaip lankytojo žinojimu, kad svetainė kraunasi. 

ačiu už tavo laiką

Jei buvo įdomu ir norėtum sužinoti daugiau ar pakviesti sukurti kažką lygiaverčio ar dar stipriau 👇

Tavo žinutė išsiųsta

Atrašysiu neužilgo

Padarykime tai kartu

Pasakyki kas vyksta